Een audit, betekent dat kauwen op data of…?

Er wordt vanwege wet- en regelgeving heel wat gecontroleerd in Nederland. De boekhouding, het geleverde kwaliteitsniveau, de status van arbeidsomstandigheden, (voedsel)veiligheid en milieu zijn daar bekende voorbeelden van. Voordat een controlemoment plaatsvindt is al weken tijd besteed door auditors. Een gedegen voorbereiding kan echter anders en vooral veel sneller.

Computers verwerken data sneller!

In veel gevallen is de hoeveelheid te verwerken informatie voor het menselijk brein nauwelijks nog te bevatten. Daarom worden processen steeds vaker gerobotiseerd. RPA, Robotic Process Automation, is daarbij de veelgebruikte term. Iedereen die processen beoordeelt komt er vroeg of laat mee in aanraking. Kort door de bocht zorgt RPA er voor dat repeterende taken door computers worden uitgevoerd. Taken die normaal door mensen worden uitgevoerd. Dit bespaart mensuren. Bovendien kan datgene wat geaudit wordt nog dezelfde dag in een dashboard aan het management en de controlerende instantie getoond worden. Audit op basis van data! Het belang dat die processen steeds sneller en betrouwbaar worden uitgevoerd staat voor een bedrijf absoluut voorop.

Betere gesprekken tijdens de audit

Tijdens een audit zijn we op zoek naar concrete antwoorden. We willen iets zeggen over de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking, de effectiviteit van de controlemaatregelen of de efficiency van een proces. Doordat bepaalde informatie sneller voor handen is, bijvoorbeeld door de toepassing van process mining of data-analyse, kunnen betere vragen worden gesteld die op hun beurt in de meeste gevallen ook betere antwoorden opleveren. In veel gevallen kan RPA dit proces ondersteunen en efficiënter maken.

Bewapen jezelf met data

De auditor die op pad gaat met onder zijn of haar arm een virtuele stapel informatie is daarom beter voorbereid. Die auditor kan zich op basis van de informatie beter een weg banen door de processen, de interviews, de bewijsvoering en nog veel meer. Informatie die het resultaat is van technologieën zoals data-analyse en process mining helpen bij het stellen van de juiste vragen. Dat voorkomt het kauwen op losse Excel sheets. De meeste bruikbare informatie is al boven tafel gehaald in de vorm van workflows of transacties. Door middel van vragen is een verdiepingsslag mogelijk.

Zin in jouw eigen robot?

We helpen klanten om gebruik te maken van technologie om automatisch data te extraheren uit de systemen, data sneller inzichtelijk te maken én data via dashboards te presenteren. Daardoor kan de auditor doelgericht aan de slag gaan en is de organisatie bij een volgend controlemoment nog beter voorbereid. Misschien zelfs meerdere controlemomenten per jaar in tegenstelling tot de interim- en eindejaarscontrole

Nooit meer kauwen op data

Neem contact met ons op als je net als ons niet kiest voor kauwen op data. Wel als je kiest voor nog waardevollere gesprekken, nooit meer angst voor een controleur en een continue verbetering van jouw bedrijfsvoering. Audit op basis van data!

Conify

Control, Comply, Innovate | Wij leveren software, ondersteuning en training op het vlak van Governance, Risk en Compliance (GRC), ondersteunt door data-analyse en process mining.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top