Data analyseren, daar word je beter van!

Data-analyse en robotiseren. Niet iedere organisatie staat meteen te juichen bij het horen van deze termen. Want wat levert het op, hoeveel tijd kost het en wat komt er aan de oppervlakte wanneer je je bedrijf eens goed doorlicht? En misschien ook wel: wat zijn de eventuele gevolgen voor mijn functie, mijn team? Begrijpelijke zorgen. Onze praktijk leert dat je zelf als mens, als professional maar zeker ook als organisatie uiteindelijk alleen maar beter wordt van een data-driven aanpak.

Het hoe en waarom

Het implementeren van data-driven software-oplossingen in een bedrijf is één. Maar medewerkers leren omgaan met die nieuwe digitale tools is nog een heel ander verhaal. “In het begin is er vaak nog sprake van een zekere weerstand om met de Analytics aan de slag te gaan”, zegt Marco Hill, verantwoordelijk voor Conify en Coney Solutions, een innovatief bedrijf dat klanten data-driven business assurance oplossingen biedt. “Die weerstand nemen wij weg door training-on-the-job. We leren medewerkers niet alleen het hoe, maar vooral ook het waarom van de software. Daarbij nemen wij de medewerkers als het ware bij de hand. Door goed naar hen te luisteren en door het gebruik van de software-oplossingen zoveel mogelijk af te stemmen op hun individuele specifieke behoeften, ontstaat er meteen al veel meer vertrouwen in de nieuwe techniek. Maar vooral ook in de waarde die het voor hen persoonlijk heeft bij de uitvoering van hun taken..”

Geen repeterende handelingen

Weerstand tegen veranderingen is al zo oud als de weg naar Rome. Met name bij automatisering van processen hebben medewerkers vaak toch het gevoel dat er aan de poten van hun stoel wordt gezaagd. Marco herkent die vrees niet zozeer bij finance- en auditprofessionals, maar benoemt toch nog maar eens dat die vrees ook binnen andere disciplines onterecht is: “Aanvankelijk zijn eindgebruikers inderdaad soms terughoudend bij het inzetten van data-analyse, meestal verandert dat al heel snel en zien ze dat hun werk dankzij de inzet van data-analyse tools juist veel interessanter wordt. Repeterende handelingen zoals handmatig controls testen, behoren veelal tot het verleden doordat de software deze taken overneemt. Met als resultaat dat medewerkers zich veel meer kunnen focussen op zaken die er écht toe doen. Een auditor kan zich bijvoorbeeld nog meer richten op de belangrijkste risico’s of heeft tijd om nog beter aansluiting te vinden bij de proceseigenaren en zo van toegevoegde waarde te zijn voor het bedrijf. Denk aan het beoordelen van de risico’s als het gaat om bijzondere transacties en minder tijdsbesteding aan de routinematige processen. Bovendien leren zij daar veel van, hun cv wordt erdoor verrijkt. Binnen het auditdomein hebben we het vaak over “the most sought after auditor”.

Risicobeheersing

Als het gaat om acceptatie van een data-driven aanpak door bedrijven, dan constateert Marco dat er een duidelijke kentering gaande is: “Enkele jaren geleden was een CFO misschien nog wat huiverig voor data-analyse, inmiddels is het financieel management een van de voortrekkers, juist om duidelijkheid te krijgen. Immers, als je met data-analyse tools bestaande bedrijfsrisico’s goed in kaart kunt brengen, dan kan de CFO en zijn team dat gebruiken om actief bij te sturen. Want élk bedrijf is er álles aan gelegen om risico’s zoveel mogelijk te beheersen.”

Nieuwe processen eigen maken

Het is belangrijk dat je medewerkers zich nieuwe technieken snel eigen maken. Wij helpen je daarbij. Meer weten? Neem contact met ons op.

Conify

Control, Comply, Innovate | Wij leveren software, ondersteuning en training op het vlak van Governance, Risk en Compliance (GRC), ondersteunt door data-analyse en process mining.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top