Een stevig fundament, kan ik processtappen missen?

De piramide van Maslow, we hebben er allemaal weleens van gehoord. Deze hiërarchie van primaire behoeften beschrijft welke zaken voor ons mensen van levensbelang zijn. Dit model kun je tot op zekere hoogte ook vertalen naar het bedrijfsleven. Dan zijn het met name bepaalde primaire processen die van cruciaal belang zijn voor de bestaanszekerheid van een organisatie. Welke processen vormen eigenlijk het stevige fundament voor jouw bedrijf? En net zo belangrijk, welke processtappen voegen iets toe aan dit fundament of welke beïnvloeden dit juist negatief?

Processen afstemmen op behoeften

In elk bedrijf, van klein tot groot, spelen tal van processen. Maar niet alle processen zijn even belangrijk voor de levensvatbaarheid van je onderneming. Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het dan ook goed om die processen van tijd tot tijd eens kritisch tegen het licht te houden. Essentiële processen, zoals bijvoorbeeld de inkoop van goederen, zullen natuurlijk nooit zomaar geëlimineerd kunnen worden. Maar je kunt je wel afvragen in hoeverre de gangbare procedures en controles binnen die processen nog steeds van cruciaal belang zijn voor je bedrijfsvoering. Ter verduidelijking noemen we twee uitersten. Werk je bijvoorbeeld op een olieplatform en heb je dringend een nieuwe boorkop nodig, dan moet het inkoopproces zo zijn ingericht, dat een snelle levering is verzekerd. En door controls kan bijvoorbeeld deels achteraf bepaald wordt of er juist gehandeld is. Immers, elke minuut dat zo’n platform stilstaat, kost handenvol geld. Maar werk je bij een kantoorboekhandel en heb je 10 extra exemplaren Esther Teeuws boek ‘Managers op het matje’ nodig, dan kan een inkoopproces aan hele andere eisen voldoen. Met andere woorden: zorg ervoor dat je processen altijd zijn afgestemd op de behoeften van je bedrijfsvoering. Hier richt je je controls op in. En maak dit periodiek inzichtelijk, zorg voor een interne challenge.

Operational excellence

Door je processen aan de basis goed in te richten, bouw je aan een stevig fundament voor je bedrijf. Marco Hill, partner bij  Conify en Coney Solutions, is erin gespecialiseerd om bedrijven met behulp van data-analyse meer inzicht te verschaffen in die processen: “Stel, bij een verzekeraar verloopt de polisprolongatie niet zo goed. Is dat voor alle verzekeringen of alleen voor schade? Ligt dat aan de kwaliteit van de vastlegging, aan de aangeleverde gegevens of aan een betrokken derde partij als een volmachtnemer. Waar zitten de bottlenecks? Is het dan wel verstandig om die verzekering in het assortiment te houden? Of moet je nieuwe afspraken maken met de volmachtnemer? Uit de analyse van het gehele proces kan bijvoorbeeld blijken dat die verzekering verliesgevend is voor je bedrijf. Niet alleen vanwege de prijs, maar bijvoorbeeld ook vanwege interventies zoals correcties van fouten. Wanneer je op soortgelijke wijze in al je belangrijke processen duikt, kun je als bedrijf het niveau bereiken van wat ik ‘operational excellence’ noem. Dat is data-driven business assurance in optima forma!”

Wij zoeken het voor je uit

Heb je ook behoefte aan meer inzicht, meer grip? Ben je benieuwd welke processtappen afbreuk doen aan het fundament van jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Wij zoeken het graag voor je uit!

Conify

Control, Comply, Innovate | Wij leveren software, ondersteuning en training op het vlak van Governance, Risk en Compliance (GRC), ondersteunt door data-analyse en process mining.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top