Hoe zorg ik voor continuïteit in mijn financiële processen?

‘Ik geloof sterk in het belang van risico’s op de radar brengen. Dan ben je je in elk geval bewust van wat er gebeurt. En vervolgens kun je bepalen welke risico’s je dan wel en welke je juist niet wilt lopen’. Aan het woord is Marco Hill, directeur van Conify en Coney Solutions. Coney is een innovatief bedrijf dat klanten data-driven business assurance oplossingen biedt in de vorm van hands-on ondersteuning, data-analyse tools en training. ‘Onze missie? Het inspireren en empoweren van professionals om de toekomst van control, compliance, risicobeheer en audit vorm te geven door de kracht van data’, aldus Marco.

Zó helpen we daarbij

‘In het kort kun je zeggen dat we mensen, software en trainingen leveren. Bijvoorbeeld aan grote financiële instellingen die te maken hebben met enorme hoeveelheden data die veilig en betrouwbaar van systeem A naar systeem B verhuisd moeten worden. We helpen ze daarbij door het aanbieden van analytics tools die de instellingen in staat stelt om te kijken naar hun massa. Het helpt ze uitspraken te doen over de betrouwbaarheid van de migratie en geeft tegelijk grip op het eigen proces’, aldus Marco. ‘Daarmee creëer je een soort van business risk omgeving waarin je als CFO in een storyboard ziet of de 6 belangrijkste risico’s afgedekt zijn door 17 controles. En of die controles inderdaad zijn uitgevoerd en onder verantwoordelijkheid van welke rol binnen de organisatie. Het is ook mogelijk om meteen inzicht in de aard van de uitzonderingen te krijgen en direct te beoordelen of die hersteld moeten worden. Daar horen soms op heel operationeel niveau herstelactiviteiten bij om ervoor te zorgen dat de bepaalde risico’s zich niet vaker manifesteren. We helpen weg te gaan van tijdrovende en tegelijkertijd foutgevoelige werkzaamheden, omdat ze nog altijd in mensenhanden liggen. We buigen het om naar een repeterend en effectief proces waar de mens vooral ingezet wordt voor het beoordelen in plaats van het verzamelen. Van handen naar kennis, zou je kunnen zeggen.’

Zet slimme software in

‘We hebben een oplossing, een technologie waarmee je objectief, controleerbaar en meer gestructureerd grip krijgt op je controle-omgeving. Concreet betekent het onder meer dat een CFO kan zien wat de status is van een bepaalde controle-omgeving. Er ontstaat dus direct inzicht in het assurance niveau binnen de organisatie. Assurance everyday zou je kunnen stellen en dat geeft rust, inzicht én controle’, besluit Marco.

Neem contact op

Serieus sparren over op welke manier je nu écht het raamwerk van je organisatie zodanig inricht dat je dagelijks grip hebt op de risico’s die je loopt? Neem contact met ons op voor een verhelderend gesprek over dit onderwerp. We kijken uit naar je bericht.

Conify

Control, Comply, Innovate | Wij leveren software, ondersteuning en training op het vlak van Governance, Risk en Compliance (GRC), ondersteunt door data-analyse en process mining.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top