MEGA

HOPEX Platform

HOPEX GRC PLATFORM

HOPEX van MEGA brengt business, IT, data en risico-perspectieven samen in één geïntegreerd platform met vier krachtige modules: Enterprise Architecture, Business Process Management, Data Intelligence en Governance, Risk and Compliance. Met betrekking tot dit laatste product hebben MEGA en Conify de krachten nu gebundeld. 

De HOPEX GRC-module van MEGA geeft Risk, Compliance en Audit-professionals een moderne omgeving voor het managen van risico’s, het voldoen aan wet-, regelgeving en industriestandaarden, en het real-time uitvoeren van audits. Tijd en kosten worden bespaard door de doorbreking van de silo’s tussen de 1e, 2e en 3e lijn (resp. business, control en audit) en door slimme automatiseringsfuncties die veel werk uit handen nemen. Een overkoepelende aanpak met een gemeenschappelijke taxonomie en methodologie maakt samenwerking en het delen van expertise mogelijk.

Conify Mega Hopex GRC platform
Conify Mega Hopex risk management

Risk Management

MEGA HOPEX for GRC versterkt jouw Risk Management door de risico-identificatie direct te koppelen aan jouw bedrijfsstructuur, -processen en -doelstellingen. De berekening van inherent en residueel risico kan direct plaatsvinden vanuit gerichte, geautomatiseerde, risk assessment campagnes. Ook kan de tool gebruikt worden voor de identificatie, classificatie en analyse van incidenten. Door middel van dashboarding biedt de HOPEX for GRC een holistische blik op jouw huidige en te verwachten blootstelling aan risico’s.

Compliance & Internal Control

Het voldoen aan wet-, regelgeving en beleid was nog nooit zo intuïtief: Controls kunnen eenvoudig en visueel worden gemapt op de organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, beleid en regelgeving. Met geautomatiseerde campagnes wordt het eenvoudig om control assessment en controls testing uit te voeren, waarna issues kunnen worden geïdentificeerd, risicomitigatie worden gemonitord en de compliance status worden verbeterd. En dat alles real-time.

Conify Mega Hopex Compliance en internal control
Conify Mega Hopex internal audit

(Internal) Audit Management

MEGA HOPEX for GRC biedt een risicogedreven aanpak die de gehele audit lifecycle omspant: bouw dynamische auditplannen door gebruik te maken van eerdere auditresultaten en risico-informatie. Stroomlijn het veldwerk met een gecentraliseerde auditprogramma-bibliotheek en digitaal workpaper management. Uiteraard is ook gedacht aan de vastlegging van bevindingen en het doen van aanbevelingen in een beveiligde omgeving. Evenals aan de standaardisering van (voortgangs)rapportages, dasboarding en follow-up actieplannen.

Business Continuity Management

MEGA HOPEX for GRC verbetert de operationele weerbaarheid van jouw organisatie, zodat je beter het hoofd kunt bieden aan potentiële crises of onderbrekingen. Je kunt de software gebruiken om kritieke bedrijfsprocessen te koppelen aan IT-infrastructuur die processen ondersteunen, impactanalyses uitvoeren, business-continuity plannen ontwerpen. Het is zelfs mogelijk automatische triggers in te stellen die dergelijke plannen in werking stellen en jouw personeel informeren over wat te doen.

Conify Mega Hopex business continuity management

Geïnteresseerd?

Ben jij benieuwd hoe MEGA HOPEX for GRC jouw organisatie zou kunnen ondersteunen op het gebied van Governance, Risk en Compliance vraagstukken? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek, een demo of antwoorden op de vragen die bij jou spelen.

Scroll to Top