Services

Audit Management

AUDIT MANAGEMENT

Steeds meer auditafdelingen willen met krachtig gereedschap in hun hand aan de slag. Is de tijd van lange auditrapporten voor jou voorbij en wil je vooral jouw 'story of the audit' kort en bondig voor het voetlicht brengen? Met onze audit management ondersteuning helpen we je daar graag mee. Van strategisch risico, naar audit universe, naar auditplan. Koppeling van controls aan analyseresultaten. Het volgen van jouw observaties of bevindingen door middel van action trackers.

Te weten komen of onze services op het gebied van Audit Management voor jou de juiste oplossing zijn? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en stel jouw vragen aan één van onze experts!

  • Makkelijk in gebruik, doorlopend inzicht in de voortgang van je team

  • Transparantie naar stakeholders door middel van real-time storyboards

  • Direct samenwerken aan auditobjecten, herbruikbare risico's en controls

  • Integratie mat krachtige analyses over je gehele auditraamwerk helpt lange termijn planning en vernieuwing

AuditBond

Audit management met Diligent One

De Audit Management oplossing binnen het Diligent One Platform is een zeer flexibele oplossing voor het aansturen van je auditjaarplan. De gehele workflow van plannen, via risicoanalyse tot aan rapportage wordt ondersteund. De oplossing helpt je om de stap te maken van een aanpak die op Excel of papier gebaseerd is naar een efficiënte werkwijze die ondersteund wordt door technologie. Aangezien de oplossing gemaakt is 'door audit professionals' sluit deze naadloos aan bij de behoefte van de mensen in het veld.

De Audit Management module is onderdeel van het Diligent One GRC-platform (voorheen HighBond). Hierdoor is het eenvoudig onderdelen van je controle raamwerk voor verschillende assurance verleners te gebruiken.

Hulp bij inzicht, geautomatiseerd testen

De Audit Management module van Diligent geeft inzicht. Inzicht in de stappen als het gaat om het gehele auditproces. Inzicht als het gaat om de effectiviteit van controls. En deze module geeft kansen om controls geautomatiseerd te laten testen. Hier zit de grootste winst als het gaat om efficiency en kwaliteit. Immers, naar mate meer controls in bijvoorbeeld routinematige processen automatisch getest worden blijft er meer tijd over om je op de echte risico's te richten.

Nadat we het Diligent One Platform samen met jou geïmplementeerd hebben kan je verder op ons bouwen. We helpen je om geautomatiseerd testen werkelijkheid te laten worden. Samen met jouw team pakken we per jaar een aantal controls die in aanmerking komen om automatisch te testen. Hiervoor ontsluiten we de data door middel van data connectors, we analyseren de data gericht op betrouwbaarheid en koppelen de analyses aan de controls in jouw controleraamwerk.

AuditBond

WAAROM KIEZEN VOOR AUDIT MANAGEMENT SERVICES?

stap 1

Geautomatiseerd testen van controls, continu inzicht in de effectiviteit

stap 2

Doorlopende automatische monitoring van je belangrijkste risico's

stap 3

Terugkerende rapportages, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal

step4-logo

Na jaareinde snel zekerheid over je belangrijkste processen

step5-logo

Delen van je auditscope van dit jaar per kwartaal herhaalbaar maken met minder tijdsbesteding

Scroll to Top