PROCESS MINING

Process Control Monitoring

PROCESS CONTROL MONITORING

Middels control monitoring met process mining maak je op betrouwbare en transparante wijze het werkelijke verloop van een bedrijfsproces inzichtelijk op basis van data. Transparantie en betrouwbaarheid zijn kernwaarden voor Conify. We helpen onze opdrachtgevers om aan de hand van deze kernwaarden over processen te rapporteren. Technologie als process mining is een belangrijke hulpmiddel bij control en compliance vraagstukken. Wij helpen organisaties deze technologie in te zetten voor risicobeheersing. Zodanig dat op een betrouwbare wijze gerapporteerd kan worden over het behalen van doelen en het voldoen aan regelgeving. 

Minit Process Mining van Microsoft visualiseert onder andere hoe transacties door processen lopen, wat doorlooptijden van verschillende processtappen zijn en welke medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering van een bepaalde processtap. Met behulp van process mining kan niet alleen worden vastgesteld wat het meest voorkomende procesverloop is, ook afwijkingen ten opzichte van het gewenste procesverloop kunnen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. 

De combinatie van krachtige process mining software en onze ervaren analisten helpt organisaties het werkelijke verloop van hun bedrijfsprocessen in beeld te brengen, risico's en kansen te signaleren en waar nodig en mogelijk het proces te optimaliseren.

Wil je te weten komen of control monitoring met process mining jou het inzicht geeft dat je zoekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en stel jouw vragen aan één van onze process mining experts!

  • Door visualisatie van jouw procesflow direct inzichtelijk wat er werkelijk gebeurt

  • De werking van bedrijfsprocessen vergelijken met het ideale proces om rework en bypasses te identificeren

  • Onze ervaren analisten maken gebruik van de solide process mining oplossing Microsoft

  • Ruim 10 jaar ervaring met process mining binnen het team

Minit ist soll

Process Mining voor audit & risk professionals

Process mining wordt door een groeiende groep auditors en risk managers ingezet om de feitelijke werking van processen en interne controlemaatregelen te visualiseren, testen en verder te onderzoeken. In plaats van het uitvoeren van lijncontroles, proceduretesten of interviews met stakeholders werkt process mining volledig data-driven, ofwel 100% gegevensgericht.

Process mining is met name geschikt voor (middel)grote bedrijven, maar ook kleinere bedrijven met in grote mate gedigitaliseerde processen komen voor process mining in aanmerking. Op dit moment maken audit & risk afdelingen van verschillende bedrijven gebruik van process mining software of process mining ondersteuning van Conify.

Process Mining as a service

Wij kunnen ons voorstellen dat het investeren in process mining software en kennis niet altijd de voorkeur heeft. In onze DataFactory hebben wij daarom een process mining omgeving ingericht waarmee wij 'Process Mining-As-A-Service' kunnen aanbieden. Binnen deze omgeving draaien ook een aantal data-analyse- en visualisatietools. Waar nodig kunnen data-analyse en process mining analyses gecombineerd worden.

Wij geloven in een transparant en eerlijk proces. Vooraf bespreken wij de stappen rondom het ontsluiten van jullie procesdata, het inlezen van deze data in onze DataFactory en de wijze waarop resultaten worden gedeeld. Wij bespreken vooraf helder het karakter van de analyses en de frequentie waarmee analyses worden gemaakt en gedeeld. Samen interpreteren wij de uitkomsten en worden waar nodig de analyses verder aangescherpt of uitgebreid.

Minit process mining

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met ons en stel al je vragen aan één van onze process mining experts.

Scroll to Top