Blog: Mijn dag één als ondernemer en dromen

Vanaf dag één als ondernemer ging het voor mij om data. We spreken van 1 januari 2005. Na te zijn gepokt en gemazeld binnen Ernst & Young op het vlak van data-analyse en betrouwbaarheid wilde ik aan de slag met nieuwe technologie. Aan de slag met vraagstukken waar interne beheersing vraagt om een innovatieve aanpak, soms ter vernieuwing van de jaarrekeningcontrole. Voorbeelden waar data en beheersing bij elkaar kwamen: het risicogericht aanpakken van achterstanden en klachtenbehandeling binnen buitenlands betalingsverkeer, inzicht in polisprolongatie schadeverzekeringen, materiële controles in de zorg of beoordelen van applicatiecontrols in het kader van SOX. Het gebruik van betrouwbare data vormt de rode draad. Data als middel en graadmeter voor de uitvoering van processen. Als meetlat voor kwaliteit.

De uitdaging was vaak hetzelfde. Hoe help je de onderneming om die ad-hoc waarde van data doorlopend te laten bijdragen aan het monitoren van processen? Of aan het beheersen van risico’s. Aan het aantonen van de effectiviteit van je interne beheersing. Van ad-hoc naar continuous. Met Coney hebben we ons steentje bijgedragen. Niet alleen door te roepen en te schrijven, vooral om dagelijks te doen. Van visie naar actie!

Sinds 2009 is Coney Solutions distributeur van Galvanize en rechtsvoorganger ACL. Dat creëerde een vliegwiel. Onderweg met oplossingen, klanten niet alleen helpen met onze handjes, maar klanten vooral ook helpen zelf slimmer te worden met data door samen oplossingen te realiseren gericht op monitoring. Galvanize heeft ‘van ad-hoc naar continuous’ opgepakt door de kracht van data-analyse meer en meer te koppelen aan een betrouwbare en makkelijk bruikbare beheeroplossing voor risico’s en controlemaatregelen. Data-gedreven GRC was geboren! Nieuwe uitzonderingen, nieuwe risico’s. Nog beter, nieuwe kansen. En dat brengt mij een stap dichter bij mijn droom: GRC combineren met process mining voor actueel en doorlopend inzicht in processen.

De GRC-oplossing van ACL staat tegenwoordig bekend als HighBond en krijgt alom waardering. Door Gartner en Forrester uitgeroepen tot Leader na jarenlang de gevestigde orde uitgedaagd te hebben. Een krachtige GRC-oplossing die verder reikt dan Audit. De control en compliance processen in de bredere betekenis ondersteunt. Die de 1e lijn helpt sturen en de 2e lijn helpt mee te denken. De geweldige ontwikkeling van Galvanize had al langer een apart plekje binnen ons team. De kansen voor data-gedreven interne beheersing vereist focus en aandacht: de baby groeit en moet zijn vleugels kunnen uitslaan. Daarom lanceren wij vandaag, 21 mei 2021, Conify als nieuw merk voor de Benelux.

Als Conify maken we instellingen en ondernemingen succesvol op het pad van data en beheersing, data-gedreven GRC, om snel en doorlopend zicht te hebben op risico’s. Beheersing bouwen op data: Trust on data. Let’s Conify your process!

Marco Hill

Marco is partner bij Conify en is eveneens verantwoordelijk voor Coney Solutions. Marco: "Technologie helpt processen te beheersen! Data als fundament onder beheersing is waar ik warm voor draai. Het gebruik van gegevens brengt grote waarde met zich mee. Het proces is het uitgangspunt, de data een hulpmiddel om inzicht te krijgen, te signaleren en te monitoren. Het toepassen van nieuwe technologie zonder een duidelijk doel voor ogen heeft geen zin. Proces- en risicobeheersing is het doel, beter worden de kans, data-driven GRC het middel. Ik wil je helpen jouw weg te vinden in bedrijfsprocessen door het gebruik van data. Onze oplossingen zoals HighBond van Galvanize en process mining van Process Diamond dragen bij aan het vinden van die weg... en belangrijker aan de gewenste beheersing. Stuur Marco een email.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top