Services

Control & Risk Monitoring

CONTROL & RISK MONITORING

We zien een transformatie van handmatige checks and balances naar continuous control & risk monitoring. Steeds meer bedrijven zetten data-analyse in om sneller en beter grip te krijgen op risico’s, prestaties en de werking van interne controle.

Reeds in 2005 heeft Marco Hill meegeschreven aan een aanpak voor deze transformatie met als titel 'Vista Point'. Vista Point is de mindset onder een data-driven continuous monitoring platform. Het Analytics Platform zelf bestaat uit een verzameling van scripts, rapporten en dashboards die teams kunnen raadplegen om (weer) in-control te zijn. Een data-driven, people minded mindset maakt het verschil.

Voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving, samen met marktontwikkelingen en ontwikkeling van technologie binnen belangrijke processen dwingt bedrijven en instellingen om ‘in control’ te zijn als het gaat om risico’s, prestaties en operationele activiteiten. Dit vereist een doorlopende bewaking.

Conify realiseert ‘continuous monitoring oplossingen’ in samenwerking met projectteams van onze opdrachtgevers. Continuous Monitoring projecten bestaan uit: kennisdelingsessies (workshops) gericht op een top-down (risico-)benadering, werken aan het controle raamwerk, het realiseren van analytics, het aanscherpen (hergebruiken) van bestaande analytics en het samen uitwerken van content zoals controls en policies die aan continuous monitoring onderhevig moeten zijn. In logische stappen van A naar B samen met jouw team!

Bij Continuous Monitoring, soms GRC Analytics genoemd, ligt de nadruk op het tijdig bewaken van risico’s, prestaties, de werking van interne controles en hier verantwoording over kunnen afleggen. Red Alerts & Exceptions op transactieniveau zijn de uitkomsten van dit monitoringsysteem. Monitoring, Root Cause Analyses en Follow-up gaan hand in hand. Data-driven ‘in control’!

Wil je te weten komen of Continuous monitoring jou het inzicht geeft dat jij zoekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en stel jouw vragen aan één van onze experts!

Conify Control en risk monitoring

De voordelen

Waarom steeds meer bedrijven kiezen voor Continuous Monitoring:

  • Continu inzicht in risico’s, prestaties en de werking van interne controles met behulp van een continuous monitoring platform dat de risico’s, prestaties en de activiteiten in beeld brengt

  • Voldoen aan voortdurende veranderingen in wet- en regelgevingen en hier transparant over zijn

  • Eliminatie van handmatige controles en gebruik van data-analyses om deze controles automatisch en betrouwbaar uit te voeren

20210705 Vista Point Coney Solutions voorkant

Hoe ondersteunen wij onze klanten?

Om te beginnen zullen wij samen naar het huidige control framework kijken.

Vervolgens zullen wij een plan opstellen waarin de risico’s, prestaties en werking van de interne controles die kunnen worden bewaakt met behulp van data-analyses zijn vastgelegd. Deze analyses bieden inzicht in de data van een ERP-systeem en andere relevante IT-bronnen. We werken samen om een ‘Continuous Control Platform’ te ontwikkelen. Dit doen we in stappen.

Tot slot zullen wij de ‘Vista Point’ mindset met jouw team delen door jullie te trainen in het gebruik van deze data-driven mindset. Nadat het Continuous Control Platform up and running is, zijn onze supportmedewerkers beschikbaar om jouw team te voorzien van de nodige ondersteuning en om het control framework up-to-date te houden. Wil je meer informatie? Download dan het 'Vista Point' e-book! Conify is powered by Coney Solutions.

Scroll to Top